För att lyckas med rosodligen är det viktigt att man väljer rätt sort till rätt plats. Många odlare förälskar sig i enskilda rosor och måste till varje pris odla dem, även om inte odlingsförhållandena är gynnsamma. Om man istället utgår ifrån växtplatsens odlingsförhållande då man väljer ros, är förutsättningarna för att lyckas betydligt bättre. Med en omsorgsfull plantering får rosorna en bra start och utveckling. En slarvig plantering är en vanlig orsak till att en odling misslyckas.

Det finns mängder av olika rosor. Vi har delat in våra rosor i följande kategorier:

Rabattros planteras i grupper och rabatter i motsats till buskrosor som passar bra som solitär. Fina som snittblommor.

Buskrosor 

Kanadensiska buskrosor är ett viktigt och välkommet tillskott till rossortimentet i de nordligare delarna av landet. Den omfattande rosförädlingen i Kanada de senaste decennierna har resulterat i genomgående mycket friska och underhållsfria sorter, alla ämnade att odlas på egen rot.

Klätterrosor 

Marktäckande rosor

Stamrosor