Sibiriskt björnbär

(Rubus fruticosus)
Sortfynd från ryska fjärran östern. Storvuxen med riklig skörd. Växtstöd rekommenderas. 1,5-3 m x 1 m
Läge:
Sol
Zon:
I - III (IV)
Höjd:
1,5-3m
Tillfälligt slut