Vi har ett brett sortiment kryddväxter för ekologisk odling. En stor del av sortimentet är närodlat.