Odlingssäck Biolan 60L

9,50 €
Biolan Växtsäck är ett naturenligt växtunderlag för hemträdgårdsodlaren, färdigt att planteras i, antingen i växthus eller vid husväggen, för odling av t.ex. tomat, gurka, paprika eller melon.

Produktinformation

Säcken innehåller en lätt grundgödslad del växtunderlag och en skild gödselreserv. Växtsäckens näringsämnen har doserat så att de räcker för tre gurk- eller tomatplantor för hela växtperioden. På säcken finns tydliga bruksanvisningar.

Förpackningsstorlek: 60 l säck (inkl. gödselreserven) 68 x 50 cm

Odlingssäck Biolan 60L

9,50 €