Kekkilä Ekologisk Odlingssäck 50L

8,90 €
Odlingssäcken är en ekologiskt gödslad odlingsklar växtgrund för grönsaker, örter och sommarblommor. Växter kan planteras eller sås direkt i förpackningen.

Kekkilä Ekologisk Odlingssäck 50L

8,90 €