Kalender

 • Sommarblommor kan direktsås så fort frostnätterna är över
 • Höstblommande perenner kan planteras

 • Skräm bort bladlöss med kallt vatten eller såpalösning

 • Plantor som försåtts inne kan nu börja vänjas att stå ute

 • Låt gräsklipparen stå ett tag till så får gräset komma igång ordentligt

Näring och vatten

 • Gödsla! Inga odlingar mår bra om jorden är trött och näringsfattig.
 • När det gäller gödsling runt träd och buskar, kom ihåg att växtens rötter går lika långt som dess grenar... alltså gödsla så långt grenarna går ut från mitten. 
 • Låt lökväxternas blad ligga kvar och vissna ner, så suger löken upp näring till nästa vår. Gödsla dem under blomningen.
 • Träd och buskar kan vattnas om det är torrt, speciellt surjordsplantor.

Beskärning

 • Vintergröna växter pysslas om, klipp av frostskadade delar.
 • När björkarnas blad slår ut kan man beskära rosen.
 • Unga fruktträd beskärs normalt på våren eftersom vårbeskärning stimulerar tillväxt. Äldre träd beskärs normalt på hösten, höstbeskärning är mest för föryngring och underhåll. Tips från trädgårdsmästaren är att aldrig ta bort mer än en tredjedel av trädet, ta bort kvistar som skaver mot andra kvistar, som är skadade eller som växer inåt mot kronan.