Kalender

  • Var noga med att vattna och gödsla rabatter och köksland
  • Ta bort utblommade blommor så förlänger du blomsäsongen
  • Skörda och föryngra kryddväxterna
  • Om det blir för tätt mellan växterna i kökslandet utvecklas de inte optimalt. Gallra.
  • Ettåriga blommor kan sås på friland
  • Nu är dina buskar och träd i ”full blad” och du kan forma och beskära om du vill.
  • Rododendron får inte mera näring detta år, den får sitt april-juni.