Kalender

  • Nu börjar lökarna så småningom titta upp ur jorden. Gödsla dem så orkar de komma upp även nästa år
  • Har du höstblommande perenner som blivit stora är tidig vår en bra tidspunkt att dela dem på. Ta bort dåliga delar av plantan och plantera ner i ny och näringsrik jord. Detta ger fler och friskare plantor.
  • Flytta eller plantera om buskar kan göras så snart tjälen släppt.

Gräsmattan

  • Jämna ut ojämnheter i gräsmattan och kalka om jorden är sur eller om du glömde göra det i höstas.
  • Tänker du göra om gräsmattan eller bättra på lite kan du göra jordförbättringen, kalkningen och gödslingen nu.
  • Du kan börja så då marken är varm, ca +8C. Ifall marken är för kall så gror inte fröna. Kommer det då en kall och regnig period kan fröet förstöras och du har jobbat i onödan. Det gäller att ha tålamod, vänta på värmen så får du gott resultat. Detta gäller alla frön, jorden bör vara varm.