Hållbar trädgård

Skrivet av Lena Gillberg
6.04.2019

Ingen kan göra allt men alla kan göra något!

Dagens miljöfrågor känns många gånger överväldigande, hur skall jag kunna påverka den globala miljösituationen? Det går väl inte? Men om man istället tänker på de insekter och små djur som ser din trädgård som deras hela universum, och att se till att din trädgård är hållbar och tillrättalagd för biologisk mångfald, det är ju en riktigt bra start. Och om flera gör detta så får vi en hållbarare region, osv. Du vinner på en hållbar trädgård, med en fungerade trädgård där växter och djur mår bra, där mår du själv också bra!

Här kommer några tips på hur du kan göra din trädgård mera hållbar.

Naturlighet och biologisk mångfald

-Håll trädgården så naturlig som möjligt. Bygg upp trädgården med buskar och träd som skapar rum och struktur. Detta skapar inte bara harmoni i trädgården, men bidrar även till den biologiska mångfalden vi vill åt. Både små och stora djur kommer att trivas i din trädgård, och göra mycket nytta.

-Bygg gärna ett insektshotell!

-Noggrann planering av trädgården gör att man slipper göra stora förändringar senare och på så vis rubba ekosystemet.

Bekämpning och skötsel

-Ha ett ekologiskt förhållningssätt till bekämpning. Gifter hör inte hemma i trädgården, de gör större skada än vad många tror. Inte bara för växterna, jorden, grudvattnet, insekter och djur, men även människor och speciellt barn som rör sig i området. Det finns effektiva miljövänliga alternativ att ta till.

-Försök ta tillvara regnvatten och minska användningen av kranvatten. Vattna mycket men sällan eftersom det är bättre än att vattna lite och ofta i trädgården.

Det mest hållbara alternativet för bevattning i trädgården är att vattna för hand med regnvatten. Detta kan man enkelt samla upp genom att exempelvis koppla samman en regnuppsamlingstunna till stuprännan.

pure raindrop.i5.jpg

-Minska energiförbrukningen genom att använda handdrivna verktyg, eller el/solpanel istället för bensindrivet.

Näring och jord

-Kompostera mera! Har du möjlighet så ta hand om ditt avfall istället för att en tredje part gör det. Av kökskompost kan du göra egen näringsrik jord (t.ex. Bokashi).

-Tänk på att fallna löv gynnar humushalten i jorden. Vi räfsar ofta bort trädens egna sätt sköta jordförbättringen och näringstillförseln.

-Använd organiskt gödsel (kompost, lövmull, stallgödsel) istället för kemiska preparat.

-Växelodling är smart eftersom de olika typerna av växter tillför näringsämnen till jorden, istället för att odla samma sak på samma plats varje år eftersom detta bidrar till jordtrötthet och leder ofta till att man får in sjukdomar till sin odling, och ogräs får lättare fäste.

-Jord av god kvalitet med mycket organiskt material gynnar vätskeansamlingen och håller det fuktigt längre vilket gör att tillgången av vatten för växterna blir längre, och man behöver inte vattna lika ofta.

-Använd befintlig jord så långt det är möjligt. Jordförbättra och/eller täckodla. Gör gärna ett jordtest för att se vad som behövs göras.

Odling och växter

- Härodlat är närmare än närodlat och du slipper alla förpackningar och transporter. Många sorter går att lagra, så var noga med planeringen, välj t.ex flera sorters morot varav någon lämpar sig bättre för lagring.

- Odling nära en sövervägg förlänger säsongen

- Odla växter som luckrar jorden med sina rötter underlättar bindandet av kol under hösten

- Välj växter som blommar under hela säsongen, och som stimulerar alla fem sinnen.

- Välj härdiga sorter som är tåliga mot sjukdomar, gärna sorter som inte konkurrerar ut andra sorter I trädgården.

- I naturen förekommer sällan öppen jord. Öppen jord ses i naturen som ett öppet sår som jorden försöker läka med ogräs.

Material

- Använd återvunnet, begagnat, biologiskt nedbrytbara material då du planerar och bygger din trädgård. Hårda träslag är hållbara och behöver sällan underhållas, men se till att materialet inte är behandlat med miljöfarliga ämnen.

- Materialet får gärna vara kostnadsfritt, och tillverkat så lokalt som möjligt med minimal transport.

- Tricket i en hållbar trädgård är lite material och och mycket växter. Ogräs kommer förr eller senare att börja tränga upp mellan stenar eller barklager. Kommer det inte underifrån så kommer det uppifrån. Luften är full med sporer och frön som letar växtplats.

Gräsmattan

- En kontrollerad gräsmatta är ofta uppbyggd av få arter något som inte är helt naturligt, och därmed inte bidrar till den biologiska mångfalden. I tillägg behandlas gräsmattan ofta med kemiska preparat som gödsel och mossbekämpning, vilket skadar mikrolivet. Det finns dock miljövänliga alternativ att ta till vid behov.

- Alternativ till gräsmatta är mossmatta, den innehåller många olika typer av mossa, fördelen är att den renar luften från föroreningar, nackdelen är att den tar lång tid att etablera. Fråga oss gärna om fler alternativ till gräsmatta.

Hoppas att du fått inspiration till att göra din trädgård lite mer hållbar.

Allt gott,
Lena

Kategorier: